točenice

úvod

svátek Kopí a Hřebů Páně

knihy

kaple Božího Těla a Krve

bratrstvo

kontakt

Bratrstvo obruče s kladivem je středověké posvátné společenstvo, založené dvořany a důvěrníky římského i českého krále Václava IV. Přesné datum jeho vzniku a skutečný účel jsou dnes již zahaleny tajemstvím. Jistě víme jen to, že Bratrstvo podle vůle Václava IV. po roce 1382 zbudovalo pozdně gotickou kapli Božího Těla a Krve i kamennou věž pro každoroční vystavování Longinova Kopí i dalších svatých ostatků při svátku Kopí a Hřebů Páně. Kaple i věž stály v samotném středu Velkého rynku, dnešního Karlova náměstí na Novém Městě pražském. Ani jedna z nich se bohu žel nedochovala do dnešních dnů.
Hlavním cílem Bratrstva obruče s kladivem v současnosti je obnovit zbořenou kapli Božího Těla a Krve a navrátit ji spirituálně i fyzicky na své místo duchovního centra Prahy, Česka i Evropy.